YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

_

Bir yangının oluşması için 3 şartın aynı anda bulunması gereklidir. Isı, yakıt ve Oksijen. Bu şartlar yerine geldiğinde yangın başlar. Pek çok yangın algılama sistemi, ateş alev boyutundayken değil, yangın haline dönüştükten sonra devreye girer. Çoğunlukla yangının başlamasından sonra ki duman, ısı veya alevin verdiği hasar ile algılama yapan sistemler kullanılmaktadır. Eğer bir yangın söz konusu ise, muhakkak bir hasar vardır. Hasar boyutu yangının büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Bu durumda yangını başladığı anda/en kısa sürede algılamak ve söndürmek, hasarın büyümesini önleyeceği gibi yangın alanında bulunun insanları da korumak demektir.

Bu noktada Otomat Makina Yangın Söndürme Sistemleri Yangını başlamadan algılamayı ve söndürmeyi hedeflemektedir. Daha önce de bahsettiğimiz 3 şart bir ortamda mevcut ise, yangını bir alev başlatır. Bu alev bulunulan ortama ve yakıta göre değişiklik gösterir. Değişiklik göstermeyen tek şey, alevin başladığı anda yaydığı UV (Mor ötesi) ışık dalgasıdır. Yüksek ısı ve yakıtın aleve dönüştüğü anda yaydığı bu ışık dalgası tabir yerindeyse yangının ilk başlangıç anıdır.

Nanometre boyutunda olan ve gözle görülmeyen bu ışınları okuyan Otomat Makina Yangın algılama sensörleri, aynı anda devreye soktuğu söndürme sistemi ile yangını başlamadan, henüz alev boyutuna ulaştığı anda söndürür. Söndürme maddesi olarak FM200 türü gazlar kullanan sistemimiz, ortamdaki oksijen oranını insana zarar vermeyecek ama yangını söndürecek şekilde değiştirmekle birlikte, yine insana zarar vermeyecek oranda bir soğutma yapar.

Bu gazı, çalışan elektronik sistemlere, makinalara veya diğer cihazlara da zarar vermez. 3 şartın 2’sini devre dışı bırakan sistem, yangını henüz başlamadan söndürür ve, alevin söndüğünü de kontrol ederek işlemi sonlandırır. Yangın ne kadar büyükse, o kadar çok söndürme maddesi yangının üzerine boşaltılmalıdır. Ancak diğer söndürme sistemleri yangını algıladığında, yangın çok küçükse bile tüm söndürme maddesini ortama boşaltır. Yangını alev boyutuna ulaşmadan yakalayan sistemimiz, alev boyutu ve devamlılığına göre çok az bir söndürme maddesini ortama boşaltarak yangını söndürdüğü ve söndüğünü kontrol ettiği için, söndürme maddesini gereksiz şekilde harcamaz.

Bu durum, her yangında tüplerin boşalmasını ve yenilenmesini de önler. Sadece ihtiyacı olan kısmını kullanır ve söndürdükten sonra durur.

Ortama yayılan gaz, belli bir süre tekrar alev oluşumunu önler ve sonrasında atmosfere zarar vermeyerek ortamdan uzaklaşır. Söndürme sonrasında ortamda herhangi bir kalıntı veya kirlilik bırakmaz. Eğer tüplerde yeterli miktarda basınç/madde yoksa sistem bu durumu algılar ve tüp yenilenmesi için ikaz verir.

CNC Makinalar’da çıkan yangınlar üzerine geliştirdiğimiz bu sistem, yangın anında makinayı durdurur, hava girişini keser, makina hatlarındaki basıncı havayı giriş noktasından dışarı tahliye eder ve ortam havalandırma sistemlerini kapatır.

CNC Makinalar için tasarımına başladığımız sistemimiz, pek çok alanda kullanılabilir. Çakmak alevini metrelerce uzaktan algılayan sensörlerimiz, geniş bir görme açısına sahiptir. Bu açı içerisinde oluşan herhangi bir alevi algılar, ancak alev olmayan sigara, rezistanslı ısıtıcılar, akkor ampuller vb. ışıklara ve sıcaklıklara (alev olmadığı için) tepki vermez. Yangın çıkma riskinin yüksek olduğu üretim alanlarında, yangın çıkması halinde tehlikeli olabilecek yakıt ve mühimmat depolarında, yanıcı ürün depolarında, makina dairelerinde, bilgi işlem odalarında ve buna benzer pek çok alanda kullanılabilen sistemimiz, PLC ve Pano sistemlerine de bağlanabilir. PLC sistemleri, artık kontrolümüz altına alınan yangın haberi ile birlikte pek çok önlemi aynı anda devreye alabilir ve pek çok kişi/noktaya haber verebilir.

OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME

_

UV Alev Dedektörleri ortalama 300 nanometrenin altında (0.185-0.260 mikrometre) dalga boyundaki ışınımları algılar ve nispeten daha hızlı, 2-3 saniye kadar olan cevap sürelerine sahiptir. Ancak güneş ışınına, yıldırım ışımasına, kaynak ışığına, elektrik arkına ve halojen lambalara aşırı duyarlı olan UV algılayıcıların uygulamalarında dikkat edilmesi gereken nokta, bu gibi ışık ve/veya ışınım kaynağına maruz kalan UV algılayıcıların istenmeyen alarmlar veya arızalar oluşturabilmesidir. Bu nedenle UV algılayıcıya sahip cihazlar güneş ışığına doğrudan maruz kalacak şekilde uygulanmazlar. Daha çok iç ortamlarda kullanmaya uygundurlar.

Otomatik yangın söndürme sistemleri içerisinde yer alan FM 200 gazlı söndürme sistemleri; renksiz ve kokusuz gibi özelliklere sahip olması nedeniyle tercih edilmektedir. 25 bar basınç altında tüplere doldurulan FM200; sıvı şekilde muhafaza edilmektedir. Yaygın bir şekilde kullanılan FM-200 gazlı söndürme sistemleri bu kadar sık tercih edilmesinin sebebi; görüntü olarak uygulandığı alana herhangi bir zarar vermemesi ve insan sağlığını tehdit edici bir yanının olmamasıdır. İçerisinde sıvı halde bulunan gaz; püskürtme yoluyla yanıcı alana uygulanır ve FM200 gazı buzullar şeklinde yanıcı yüzeyi kaplayarak bir tabaka oluşturur. Halon gazına benzer bir yapıda olan FM 200 gazı; Halon gazı gibi kimyasal değil, fiziksel bir yangın söndürme sistemidir.

FM200 yangın söndürme sistemleri içerisinde yer alan FM200 gazı; havayla oluşturduğu yaklaşık % 7’lik performansla yangın söndürme konusunda en etkili gazdır. Özellikle diğer söndürücülerin bıraktığı fiziksel hasarı yansıtmaması nedeniyle; günümüzde en çok kullanılan otomatik yangın söndürme sistemlerinin başında gelmektedir. Bu da yine FM 200’ün bir avantajı olmaktadır.

FM 200 GAZININ ÖZELLİKLERİ

FM200 gazının belli başlı özelliklerini sıralayacak olursak;

 • Renksiz bir gazdır.
 • Koku verme özelliğine sahiptir.
 • İletkenliği yoktur.
 • Ozon tabakasına zarar vermemektedir.
 • Kimyasal bir gaz olmadığı için; insan sağlığını tehdit edici unsurları bünyesinde barındırmamaktadır.
 • Fiziksel bir gaz olan FM200 gazı; uygun şekilde kullanılması durumunda, yanıcı yüzeye diğer söndürücülerin verdiği hasarı da vermemektedir.
 • Kısa süre içerisinde ilgili ortamda yayılır.
 • Ekonomik bakımdan diğer söndürücülere oranla daha karlıdır.

FM200 yangın söndürme sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığı alanlar ise şunlardır;

Bilgisayar Odaları, Telefon Santralleri, İletişim Merkezleri, Müzeler, Sanat Galerileri, Sistem Kontrol Odaları, Jeneratör Bölümleri, Güç Dağıtım Merkezleri, Banka Kasaları, Kütüphaneler, Teyp, Disket ve Disk gibi Depolama Alanları, Aseton Gibi Alev Alabilen Sıvı Depoları

SİSTEM NASIL KURULUYOR?

Yangın riskiniz ve işletme devamlılığının önemi, sizin için kuracağımız sistemi belirlememizde rol oynar.

Gazlı söndürme sistemi ihtiyacınız için Otomat Makina’ya başvurduğunuzda sizin için en uygun sistemi uygulayabilmek için bir dizi tespit ve değerlendirme çalışması yapıyoruz.

 1. Tesisiniz ve işletmeniz incelenerek yangın riskiniz ve bir yangın anında işletmenize ait reaksiyon belirlenir.
 2. Gazlı söndürme sisteminin uygulanması gereken hacimler ve bu hacimlerin özellikleri belirlenir.
 3. Gazlı söndürme sistemi uygulanacak hacimlerde elektrik, mekanik ve inşai kapsamda diğer önlemler belirlenir ve raporlanır.
 4. Gazlı söndürme sistemi uygulanacak hacimlerdeki insan faktörü dikkate alınarak ve onaylı yazılımlar kullanılarak ihtiyaca cevap verecek en uygun çözüm sunulur.
 5. Geleceğe dönük genişleme ve tedarik açısından oluşacak ihtiyaçlar da değerlendirilerek, malzeme ve tesisat maliyetleri ile birlikte sistem seçenekleri sunulur.
 6. Sistem montajından sonra, devreye almadan önce gaz sızdırmazlık testi ile güvenilir sistem kurulumu sağlanır.
 7. Çözümde karar kılındığında, uygulama projeleri hazırlanır, montaj ve programlama tamamlanarak güvenlik ve sistem işletme personeliniz eğitilir ve sistem teslim edilir.
 8. Başlangıç aşamasında mühendislerimiz sistemin çalışmasını süpervize ederek, sistem operatörlerinin eğitim eksikleri varsa tamamlarlar ve gerek duyulduğu takdirde küçük programlama ayarlarını gerçekleştirirler.

Sistemleriniz işletmeye alındıktan sonra da bakım ve servis gereksinimleriniz için teknik servis ekiplerimiz emrinizdedir.